неделя, май 26, 2024

ХАЛЕТА – строителство на сгради по система стоманени конструкции

ХАЛЕТА - строителство на сгради по система стоманени конструкции

Строителството на сгради по система стоманени конструкции е едно от основните ни предимства. Готовата система е удачен вариант за всяка сграда от нежилищния сектор, тъй като позволява проектът да се изготви за кратко време и с ФИКСИРАН бюджет.

Запознайте се с всичко най-важно за строителството на сгради по системата стоманени конструкции.

ОСНОВНА И ВТОРИЧНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ

Всички метални халета се състоят от основна и вторична носеща конструкция.

1. ОСНОВНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ МЕТАЛНИ ХАЛЕТА

 

Основната носеща конструкция при метални халета включва напречни стоманени рамки. Рамките могат да бъдат с отвор (външен габарит на стоманената конструкция) от  8 до 60 м и височини до корниза от 3 до 12 м. Наклонът на покрива е между 6 % и 40 % . Няма ограничения за общата дължина на сградата, междуосовите разстояния от рамка до рамка могат да бъдат от 4 до 9 м. Възможно е изпълнение на метални халета с по-големи отвори (до 100 м) без междинно подпиране с вътрешни колони  и с височина до 20 м.

Към основните сгради /метални халета/ могат да се добавят пристройки, козирки, тераси, стрехи, парапети и други архитектурни и функционални допълнения.

Елементите на напречните рамки – ригели и колони – се проектират от готови горещовалцувани профили или от заварени съставени 2Т сечения. В зависимост от конструктивните и технологичната необходимост е възможно и изпълнение с ферми. Рамковите възли и всички останали монтажни снаждания са чрез  болтови съединения.

2. ВТОРИЧНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ МЕТАЛНИ ХАЛЕТА

Второстепенните носещи елементи при метални халета включват: на покрива (столици), на стените (водачи), както и рамки на отворите за врати и прозорци („черни” каси), са от леки тънкостенни студеноогънати Z- и С- профили, горещо поцинковани Z275 (275 gr/m2). Връзката с основната конструкция и всички останали монтажни снаждания са чрез болтови съединения.

Вторична носеща конструкция на стена – столица
Вторична носеща конструкция на покрива – столица

САНДВИЧ ПАНЕЛИ - СТЕННИ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ

Всяка сграда се нуждае от лице. задайте желания облик на вашата сграда, като изберете някой от предложените варианти на покривна и стенна система. най-търсените системи са от сандвич панели, те биват два вида: стенни и покривни панели.

1. ПОКРИВНИ СИСТЕМИ / ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ /:

Покривна система TRS от покривни панели /сандвич панели/

Изпълнява се от готови покривни панели /сандвич панели/, които съчетават технически и икономични предимства при конструирането на топлоизолационни и водоплътни покрития. Покривна система TRS от покривни панели /сандвич панели/ е лесна за монтаж и предлага отлична изолация.

Покривни панели /сандвич панели/ на покривна система TRS се състоят от:

  • Два листа поцинкована ламарина, с цвят по желание на клиента.
  • Пълнеж – полиуретан или минерална вата с различна дебелина.

Предимства на покривна система TRS от  покривни панели /сандвич панели/:

  • Допълнителна херметизация и удължаване на експлоатационните срокове с помощта на бутилова лепенка, използвана във всички детайли, в които има контакт ламарина-ламарина.
  • Детайлите, при които е възможно да се появи термомост, водещ до конденз по вътрешните повърхности, се обработват като се използват допълнителни уплътняващи изолационни материали.
  • Тази система покривни панели /сандвич панели/ се предлага с голямо разнообразие завършващи окомплектовки.
  • Голяма гама от напълно интегрирани към профила на панела аксесоари.

Покривна система PRL

Нарича се така, защото се изпълнява поелементно на обекта. Подходяща за всякакъв тип сгради, осигурява много добра топлоизолация и отлична водоплътност. Сравнително по-бавна за монтаж, но икономична, практична и функционална.

Състои се от:

  • Покривни панели – профилна поцинкована ламарина, цвят по желание на клиента.
  • Минерална вата с различна дебелина.
  • Пароизолационно фолио.
  • Isoblock  – профил, осигуряващ прекъсването на термомостовете.

Предимства:

  • Отлична топлоизолация при по-ниска цена в сравнение с покривна система TRS от покривни панели /сандвич панели/.
  • Допълнителна херметизация и удължаване на експлоатационните срокове с помощта на бутилова лепенка, използвана във всички детайли, в които има контакт ламарина-ламарина.
  • Добри противопожарни характеристики.
  • Предпазва появата на конденз по вътрешната повърхност, за разлика от изпълнението с „гола” ламарина.
  • Значително разнообразие от завършващи окомплектовки.
  • Голяма гама от напълно интегрирани към профила на ламарината аксесоари.

С фалцова скопчана ламарина.

Очаквайте скоро повече инфомация за покривната система фалцова скопчана ламарина.

Покривна система LTH

Изпълнява се от високопрофилни LT ламарини, монтирани директно върху основните рамки. Спестява полагането на столици. Усилията в покрива от противоветровите връзки се поемат от хоризонтални тръби, монтирани по долния фланш на ригела. Няма ограничения в дебелината на изолацията.

Състои се от:

  • Хидроизолация от армирана TPO или PVC мембрана.
  • Минерална вата с обемна плътност ≥ 150 kg/m3 с различна дебелина.
  • Покривни панели от високопрофилна поцинкована LT ламарина.

Предимства:

  • Позволява малки наклони на покрива.
  • Подходяща за сгради с парапет.
  • Прост и бърз монтаж.
  • Голямо разнообразие завършващи окомплектовки.
  • Лесно интегриране на всички видове аксесоари.

2. СТЕННИ СИСТЕМИ / САНДВИЧ ПАНЕЛИ /:

Стенна система WCL от стенни сандвич панели

Изпълнява се от готови стенни сандвич панели, които съчетават естетическите, топлотехническите и противопожарните изисквания за всеки обект. Богато разнообразие от цветове и профил на външната и вътрешната ламарина. Обикновено се предлагат със скрит монтаж на винтовете, което осигурява много добро уплътнение на снадката и удължени експлоатационни срокове на панела. Стеннна система WCL от стенни сандвич панели е лесна за монтаж и предлага отлична изолация.

Панелите на стенна система WCL се състоят от:

  • Два листа поцинкована ламарина, с цвят по желание на клиента.
  • Пълнеж – полиуретан или минерална вата с различна дебелина.

Предимства на стенна система WCL от стенни сандвич панели:

  • Допълнителна херметизация и удължаване на експлоатационните срокове с помощта на гъбест гумен уплътнител и ленти с подсилено алуминиево фолио. Те защитават от проникване на влага от изпарения в полиуретановата пяна.
  • Детайлите, при които е възможно да се появи термомост, водещ до конденз по вътрешните повърхности, се обработват като се използват допълнителни уплътняващи изолационни материали.
  • Голямо разнообразие завършващи окомплектовки.

Стенна система РА

Изпълнява се поелементно на обекта, т.нар. „послоен монтаж”. Подходяща за всякакъв тип сгради, осигурява много добра топлоизолация и водоплътност. Сравнително по-бавна за монтаж, но икономична и практична.

Състои се от:

  • Профилна поцинкована ламарина, цвят по желание на клиента.
  • Минерална вата с различна дебелина.
  • Пароизолационно фолио.
  • Isoblock – профил, осигуряващ прекъсването на термомостовете.
  • Опция: вътрешна предпазна ламарина, монтирана така, че да скрие стенните водачи.

Предимства:

  • Отлична топлоизолация при по-ниска цена в сравнение със стенна система WCL от стенни сандвич панели.
  • Добри противопожарни характеристики.
  • Предпазва от конденз по вътрешната повърхност, за разлика от изпълнението с „гола” ламарина.
  • Голямо разнообразие завършващи окомплектовки.
  • Комбинира се с всички съвременни строителни материали.
 

ОКОМПЛЕКТОВКИ И АКСЕСОАРИ

Те са неизбежна част от строителството на всяка сграда. Именно те и придават завършеност и цялост.

1. ОКОМПЛЕКТОВКИ

Всички покривни и стенни системи се предлагат с голямо разнообразие завършващи окомплектовки:

Улуци и водостоци.

  • Билни елементи.
  • Корнизни елементи.
  • Профили за ъглите.
  • Цокъл.
  • Оформяне на отворите за врати и прозорци с первази и водобрани.
  • Обемни окомплектовки за преход между отделните елементи.
  • Множество окомплектовки около специфични детайли като козирки, покривни падове, промяна на наклона на покрива, парапети, архитектурни елементи и т.н.

Предимства:

  • Придават завършен вид и характер на сградата, независимо от избрания вид или доставчик на сандвич панелитеили ламарините.
  • Разработени, проверени и изпитани с времето, като се има предвид опитът на всички проектанти, инженери и монтажни екипи на фирмата.
  • Облекчава работата на архитектите.
  • Спестява разходи за разработване на проекта в работна фаза.
  • Осигурава достатъчна гъвкавост при избора на архитектурни решения.
  • Оптимизира производството и монтажа.

Спестява разходи за отстраняване на експериментални грешки.

2. АКСЕСОАРИ

Предлагаме богата гама от напълно интегрирани към покривните и стенни системи аксесоари – светлопропускливи панели и капандури, вентилационни и коминни отвори, димоотводни люкове, жалузийни решетки, технологични отвори в стените и други аксесоари, осигуряващи оптимална водоплътност и  завършеност.

Още от нашите услуги

ПРОЕКТИРАНЕ

Строителство по готов проект на клиента

Монолитно строителство

Допълнителни услуги