неделя, май 26, 2024

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането е неизменна и ключова част от строителния процес на една сграда. Професионалният ни проектантски екип допринася за успешното реализиране на всеки от делегираните ни проекти.

Ето какво изпълняваме ние:

Проектиране на метални конструкции

Основната дейност и капацитетът ни са съсредоточени в изпълнението на метални конструкции. За това и проектантите, работещи при нас, са със сериозен опит предимно в проектиране на метални конструкции. Голяма част от проектантите занимаващи се с проектиране на метални конструкции, работят във фирмата от нейното създаване и са част от нейния успех. Имаме изработена система, която позволява изготвянето на проект за кратко време, с нисък разход на стомана, и е съобразен с технологията на монтажа. Съвършеното познаване на стандартите и използването на съвременен софтуер, допринасят за постоянното усъвършенстване на квалификационните умения на нашите специалисти и са допълнителна застраховка за отличното проектиране на метални конструкции, независимо от предизвикателствата, възникващи в процеса на работа. Професионално изготвеният проект по тази част е необходимо условие за икономичността, стабилността и сигурността на сградата.

Проектиране на фасаден инженеринг

Съвременните технологии при изпълнението на сглобяемо строителство изискват изготвянето на специална част от проекта – фасадния инженеринг. Това включва: разкрой на панелите; конструкция и закрепване; окомплектовки за оформяне на ъглите, цокъла, отворите за врати и прозорци; отводняване на сградата. Предизвикателствата на тази част от строителството постепенно налагат обособяването й като специфична услуга в строителния сектор. Работим с готови системи. Те са лесноизпълнимо, конкурентно и интелигентно решение. Опитният инженерен екип гарантира успешното проектиране и реализация на проекта.

Проектиране по част Конструктивна

Професионално изготвеният проект по тази част е необходимо условие за стабилността и сигурността на сградата. Освен проект по част „Метални Конструкции”, той съдържа конструиране и оразмеряване на фундаменти, настилки, прилежащи сгради и съоръжения от стоманобетон. Нашите проектанти са част от екипа на строителна фирма и са отлично запознати със строителния процес и технологията на изпълнение. Това им помага да следят за строителната стойност на обекта на етапа на проектиране, като спазват стриктно нормативните наредби. Проектът по част Конструктивна стои в основата на успешната реализация на цялата сграда от гледна точка на перфектното съотношение между качество, цена и сигурност. Предлагаме гъвкавост при подготвянето на пълния конструктивен проект или отделните му части, в зависимост от нуждите на клиента.

Изготвяне на проекти по всички части

Създаването на сграда за Вашите бизнес цели изисква сериозна подготовка и изготвяне на проекти по отделните части на сградата. При изготвянето на проекти по тези части се взимат предвид редица фактори, които да гарантират стабилност, функционалност, енергийна ефективност, удобство. Дългогодишният ни опит в проектиране на метални конструкции и промишлени сгради от сглобяеми конструкции ни помага да вземем предвид максимален брой фактори, определящи ефективността на сградата. Предлагаме изготвяне на проекти както комплексно, така и индивидуално по всички части:
 
 • Архитектурна
 • Конструктивна
 • Електрическа
 • ВиК
 • Отопление и вентилация
 • Вертикално планиране и геодезия
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за пожарна и аварийна безопасност
 • Озеленяване
 • Енергийна ефективност
 • Технология
 • Всички необходими външни връзки

Съдействие при одобрение на проекта

Опитът ни доказа, че тази услуга има своето важно място. Издаване на разрешително за строеж, правилната подготовка и подредба на необходимата документация, посещението на оторизираните за целта институции по съответния ред – това са само част от нещата, които можете да реализирате успешно с нашето съдействие. В случай, че проектът е изготвен от нас, одобрението му става по-лесно и по-бързо. Нашата подкрепа и точни съвети са необходимото условие за изпълнението на тези административни изисквания.

Управление на проекта

Независимо дали изпълнението на даден проект се извършва от нас или от проектантски екип, избран от инвеститора, управлението му е ключово за успешното планиране и изпълнение. Координацията между проектантите, контрола на бюджета, адекватно познаване на наличните на пазара технологии и изисквания – това са предимствата на професионалния екип с дългогодишен опит в строителния сектор.
 
Ето и нещата, с които можем да бъдем полезни и ефективни в тази насока:
 • консултантски услуги в областта на финансирането на проекта и проучването на петна за строеж;
 • инфраструктура, регулация и икономико-техническа целесъобразност на проекта;
 • координиране и съгласуване на проектите  с всички държавни инстанции до получаване „Разрешение за строеж“;
 • управление на проекти, в т.ч. подбор на подизпълнители (главно за инсталациите Ел., ОиВ и ВиК);
 • организация на строителството;
 • предаване на готови строежи с разрешение за ползване.

Още от нашите услуги

ХАЛЕТА

Строителство по готов проект на клиента

Монолитно строителство

Допълнителни услуги