неделя, май 26, 2024

Супермаркети и търговски центрове

СУПЕРМАРКЕТИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

Модерният и успешен търговски център трябва да бъде добре проектиран и с правилно внедрена логистика и  организация на потребителските и доставни  потоци и канали. Стоманената конструкция  е  предпочитана при изграждането на супермаркети и търговски центрове. Едно от предимствата за това е  бързото стротелство.  С помощта на декоративни парапети, акценти оформени като козирки и навеси, стъклени фасади търговските площи изградени по този начин се превръщат в атрактивни обекти, привличащи голям поток от хора.

Научете повече и за другите наши продукти

Производствени сгради и складове

Селскостопански сгради

Автосервизи и гаражи

Спортни зали

Обществени и жилищни сгради