неделя, май 26, 2024

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ

 Изборът на  метални конструкции за този вид сгради е предпочитан заради едно от големите им предимства – да премостват големи пространства. Това позволява да се постигнат оптимални композиционни решения, които позволяват  съответствие с технологичните изисквания, удобни транспортни връзки и рационално използване на площта и обема на сградата, възможности за композиционни изменения в сградите при експлоатацията им,  възможности за разместване и подмяна на технологичното оборудване без съществено изменение на носещите конструкции. И не на последно място заради оптимизацията на разходите за строителството и експлоатацията им.

Разгледайте нашите реализирани обекти

Научете повече и за другите наши продукти

Супермаркети и търговски центрове

Селскостопански сгради

Автосервизи и гаражи

Спортни зали

Обществени и жилищни сгради