Производственные здания и склады

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СКЛАДЫ

ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕВОД СКОРО 

Изборът на  метални конструкции за този вид сгради е предпочитан заради едно от големите им предимства — да премостват големи пространства. Това позволява да се постигнат оптимални композиционни решения, които позволяват  съответствие с технологичните изисквания, удобни транспортни връзки и рационално използване на площта и обема на сградата, възможности за композиционни изменения в сградите при експлоатацията им,  възможности за разместване и подмяна на технологичното оборудване без съществено изменение на носещите конструкции. И не на последно място заради оптимизацията на разходите за строителството и експлоатацията им.

Узнайте больше о других наших проектах

Гипермаркеты и торговые центры

Сельскохозяйственные постройки

Комплексы для автосервисов

Спортивные залы

Общественные и жилые здания