Фотосоларни паркове

България

ИНВЕСТИОР

- "Делектра" ООД - 2011г., с. Николаево, обл. Стара Загора

- "Синхро" ООД - 2011г., с. Драгор, общ. Пазарджик

- ЕТ "Русина Цанова" - 2012г., гр. Правец

Изпълнител "Строително - монтажни работи":

"Металстрой АМС" ООД

ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ

Назад към ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ