петък, юни 21, 2024

Спортни зали

СПОРТНИ ЗАЛИ

Металната конструкция е естествения избор при изпълненията на спортни зали и съоръжения. Ниското тегло и големия свободен отвор, позволяват покриването на големи площи с нисък разход на материали. Така с лекота се покриват техническите изисквания към основните съставни планировъчни елементи, като се изхожда от дейностите, за които са предназначени, и в съответствие със спортно-техническите изисквания както на българските и международните федерации по различните видове спорт при провеждане на национални и международни състезания така и на спортно-развлекателния бизнес.

Разгледайте нашите реализирани обекти

Научете повече и за другите наши продукти

Производствени сгради и складове

Супермаркети и търговски центрове

Селскостопански сгради

Автосервизи и гаражи

Обществени и жилищни сгради