Производствено - складов корпус "Лавина"

гр. Крън, 2013 г.

общ. Казанлък

ИНВЕСТИТОР

"Суперабразив" ЕООД

Главен изпълнител и проектиране по всички части:

"Металстрой АМС" ООД

ГАЛЕРИЯ

ГАЛЕРИЯ

Назад към ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ