Производствена база за метални изделия, административна сграда и жилищна сграда

гр. Драгоман, 2014 г.

Производствена база за метални изделия, административно – битова сграда и общежитие – жилищна сграда за персонала

ИНВЕСТИТОР

"ДФ Имобилиен" ЕООД

Главен изпълнител и проектиране по всички части:

"Металстрой АМС" ООД

ГАЛЕРИЯ

ГАЛЕРИЯ

Назад към ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ

Назад към ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ