понеделник, май 27, 2024

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Предлагаме пълен инженеринг, което включва всички дейности от проектирането на металната конструкция до пускането на сградата в експлоатация. Индивидуалната услуга може да включва всички или част от изброените по-долу етапи, през които е нужно да се премине, за да се въведе съответната сграда в експлоатация.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането е неизменна и ключова част от строителния процес на една сграда. Професионалният ни проектантски екип допринася за успешното реализиране на всеки от делегираните ни проекти.

ХАЛЕТА - Строителството на сгради по система стоманени конструкции

Строителството на сгради по система стоманени конструкции е едно от основните ни предимства. Готовата система е удачен вариант за всяка сграда от нежилищния сектор, тъй като позволява проектът да се изготви за кратко време и фиксиран бюджет.

СТРОИТЕЛСТВО ПО ГОТОВ ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА

Ако вече имате подготвен проект, ние можем да Ви съдействаме за успешната му реализация. Гарантираме качество, професионализъм и спазване на поетите срокове.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането е неизменна и ключова част от строителния процес на една сграда. Професионалният ни проектантски екип допринася за успешното реализиране на всеки от делегираните ни проекти.

ХАЛЕТА - Строителството на сгради по система стоманени конструкции

Строителството на сгради по система стоманени конструкции е едно от основните ни предимства. Готовата система е удачен вариант за всяка сграда от нежилищния сектор, тъй като позволява проектът да се изготви за кратко време и фиксиран бюджет.

СТРОИТЕЛСТВО ПО ГОТОВ ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА

Ако вече имате подготвен проект, ние можем да Ви съдействаме за успешната му реализация. Гарантираме качество, професионализъм и спазване на поетите срокове.

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнението на монолитно строителство постепенно стана неизменна част от нашия набор услуги. Ефективността на работния процес доказа, че това е най-добрият начин да предложим цялостна услуга на нашите клиенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Осигуряваме набор от допълнителни услуги, които Ви спестяват време и пари и гарантират удобството да работите с един изпълнител.
„Металстрой АМС” предлага гаранционна и следгаранционна поддръжка на сградите, реконструктия и ремонти.

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнението на монолитно строителство постепенно стана неизменна част от нашия набор услуги. Ефективността на работния процес доказа, че това е най-добрият начин да предложим цялостна услуга на нашите клиенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Осигуряваме набор от допълнителни услуги, които Ви спестяват време и пари и гарантират удобството да работите с един изпълнител.
„Металстрой АМС” предлага гаранционна и следгаранционна поддръжка на сградите, реконструктия и ремонти.

Свържете се с екипа на „Металстрой АМС”, за да обсъдим работата по Вашия проект.

Разгледайте някои от нашите реализирани обекти