петък, юни 21, 2024

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнението на монолитно строителство постепенно стана неизменна част от нашия набор услуги. Ефективността на работния процес доказа, че това е най-добрият начин да предложим цялостна услуга на нашите клиенти. Препоръките им доказаха, че завършеността на услугите, които предлагаме, ни правят максимално полезни за клиентите.

Нулев цикъл

Нулевият цикъл е първият етап от изпълнението на всяка сграда и включва в себе си: изкопни работи; фундаменти; стоманобетонови подколонници; рандбалки и стоманобетонова настилка.

Административни и жилищни сгради

Независимо от многобройните и съвременни строителни технологии, методът на монолитно строителство не е изгубил своята актуалност. Сградите изградени по монолитен способ  позволяват реализирането на разнообразни архитектурни решения. 

За много от  клиентите си сме построили административни сгради по метода на монолитно строителство, като класически завършек на производствената или складова база.

Технологично оборудване

Това са сложни стоманобетонови отливки /подпорни стени, фундаменти под машини, сепаратори, вани за изливане на течности, басейни и др./, които се използват за технологичните оборудвания на нашите клиенти. Това е един от най-сложните примери за монолитно строителство, с който се справяме успешно.

Още от нашите услуги

ПРОЕКТИРАНЕ

ХАЛЕТА

Строителство по готов проект на клиента

Допълнителни услуги