Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина

гр. София, 2013 г.

ИНВЕСТИТОР

"РУА България" ЕООД

Главен изпълнител и проектиране част "Конструктивна":

"Металстрой АМС" ООД

ГАЛЕРИЯ

ГАЛЕРИЯ

Назад към ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СКЛАДОВЕ