четвъртък, юли 18, 2024

Автосервизи и гаражи

АВТОСЕРВИЗИ И ГАРАЖИ

Строителството на този тип сгради е свързано с няколко предизвикателства: оптимизирането на площите за пътища за подход и маневриране, съобразени с възможностите на транспортните средства; оптималното разполагане на технологично оборудване и работни зони; много често срещаното съчетание в една сграда на няколко функции – ремонтно производствена, административна, търговско представителна. Предимствата на сглобяемите сгради от метални конструкции са свободата на оформяне на пространството, възможността за разчупен дизайн, краткия срок на строителство. По-ниската цена, в сравнение с традиционното строителство ги прави атрактивни за големи и малки потребители с бърза възвращаемост на инвестицията.

Научете повече и за другите наши продукти

Производствени сгради и складове

Супермаркети и търговски центрове

Селскостопански сгради

Спортни зали

Обществени и жилищни сгради