Управление на проекта

Независимо дали изпълнението на даден проект се извършва от нас или от проектантски екип, избран от инвеститора, управлението му е ключово за успешното планиране и изпълнение. Координацията между проектантите, контрола на бюджета, адекватно познаване на наличните на пазара технологии и изисквания – това са предимствата на професионалния екип с дългогодишен опит в строителния сектор.

Ето и нещата, с които можем да бъдем полезни и ефективни в тази насока:

  • Консултантски услуги в областта на финансирането на проекта и проучването на петна за строеж
  • Инфраструктура, регулация и икономико-техническа целесъобразност на проекта
  • Координиране и съгласуване на проектите  с всички държавни инстанции до получаване "Разрешение за строеж"
  • Управление на проекти, в т.ч. подбор на подизпълнители (главно за инсталациите Ел., ОиВ и ВиК)
  • Организация на строителството
  • Предаване на готови строежи с разрешение за ползване