Халета - Строителство на сгради по система стоманени конструкции 

Строителството на сгради по система стоманени конструкции е едно от основните ни предимства. Готовата система е удачен вариант за всяка сграда от нежилищния сектор, тъй като позволява проектът да се изготви за кратко време, с нисък разход на стомана и съобразен с технологията на производство и монтаж.