Изготвяне на проекти по всички части

Създаването на сграда за Вашите бизнес цели изисква сериозна подготовка и изготвяне на проекти по отделните части на сградата. При изготвянето на проекти по тези части се взимат предвид редица фактори, които да гарантират стабилност, функционалност, енергийна ефективност, удобство. Дългогодишният ни опит в проектиране на метални конструкции и промишлени сгради от сглобяеми конструкции ни помага да вземем предвид максимален брой фактори, определящи ефективността на сградата. Предлагаме изготвяне на проекти както комплексно, така и индивидуално по всички части:

 • Архитектурна
 • Конструктивна
 • Електрическа
 • ВиК
 • Отопление и вентилация
 • Вертикално планиране и геодезия
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за пожарна и аварийна безопасност
 • Озеленяване
 • Енергийна ефективност
 • Технология
 • Всички необходими външни връзки