Проектиране на фасаден инженеринг

Съвременните технологии при изпълнението на сглобяемо строителство изискват изготвянето на специална част от проекта – фасадния инженеринг. Това включва: разкрой на панелите; конструкция и  закрепване; окомплектовки за оформяне на ъглите, цокъла, отворите за врати и прозорци; отводняване на сградата. Предизвикателствата на тази част от строителството постепенно налагат обособяването й като специфична услуга в строителния сектор. Работим с готови системи. Те са лесноизпълнимо, конкурентно и интелигентно решение. Опитният инженерен екип гарантира успешното проектиране и реализация на проекта.