Хале за тестване на вагон-цистерни за пропан-бутан и Цех за производство на вагон-цистерни

гр. Самуил

Хале за тестване на вагон-цистерни за пропан-бутан и Цех за производство на вагон-цистерни - 2014 г., гр. Самуил, общ. Разград.
Инвеститор: "Тракция" АД
Гл. Изпълнител и проектиране по всички части - "Металстрой АМС" ООД


Обратно