Комплекс за автоуслуги Тех-Ко

гр. София

Комплекс за автоуслуги - 2008г., гр. София
Инвеститор: "Тех-ко" ООД
Гл. Изпълнител и проектиране по всички части - "Металстрой АМС" ООД


Обратно