Фотосоларни паркове

България

Фотосоларни паркове:
 - "Делектра" ООД - 2011г., с. Николаево, обл. Стара Загора
 - "Синхро" ООД - 2011г., с. Драгор, общ. Пазарджик
 - ЕТ "Русина Цанова" - 2012г., гр. Правец
Изпълнител "Строително - монтажни работи" - "Металстрой АМС" ООД


Обратно