Продукти и услуги

Предлагаме пълен инженеринг, което включва всички дейности от проектирането на металната конструкция до пускането на сградата в експлоатация. Индивидуалната услуга може да включва всички или част от изброените по-долу етапи, през които е нужно да се премине, за да се въведе съответната сграда в експлоатация.