Съдействие при одобрение на проекта

Опитът ни доказа, че тази услуга има своето важно място. Издаване на разрешително за строеж, правилната подготовка и подредба на необходимата документация, посещението на оторизираните за целта институции по съответния ред – това са само част от нещата, които можете да реализирате успешно с нашето съдействие.  В случай, че проектът е изготвен от нас, одобрението му става по-лесно и по-бързо. Нашата подкрепа и точни съвети са необходимото условие за изпълнението на тези административни изисквания.