Проектиране по част Конструктивна

Професионално изготвеният проект по тази част е необходимо условие за стабилността и сигурността на сградата. Освен проект по част „Метални Конструкции”, той съдържа конструиране и оразмеряване на фундаменти, настилки, прилежащи сгради и съоръжения от стоманобетон. Нашите проектанти са част от екипа на строителна фирма и са отлично запознати със строителния процес и технологията на изпълнение. Това им помага да следят за строителната стойност на обекта на етапа на проектиране, като спазват стриктно нормативните наредби. Проектът по част Конструктивна стои в основата на успешната реализация на цялата сграда от гледна точка на перфектното съотношение между качество, цена и сигурност. Предлагаме гъвкавост при подготвянето на пълния конструктивен проект или отделните му части, в зависимост от нуждите на клиента.