Проектиране на Метални конструкции

Основната дейност и капацитетът ни са съсредоточени в изпълнението на метални конструкции. За това и проектантите, работещи при нас, са със сериозен опит предимно в проектиране на метални конструкции. Голяма част от проектантите занимаващи се с проектиране на метални конструкции, работят във фирмата от нейното създаване и са част от нейния успех. Имаме изработена система, която позволява изготвянето на проект за кратко време, с нисък разход на стомана, и е съобразен с технологията на монтажа. Съвършеното познаване на стандартите и използването на съвременен софтуер, допринасят за постоянното усъвършенстване на квалификационните умения на нашите специалисти и са допълнителна застраховка за отличното проектиране на метални конструкции, независимо от предизвикателствата, възникващи в процеса на работа. Професионално изготвеният проект по тази част е необходимо условие за икономичността, стабилността и сигурността на сградата.