Производствена база за метални изделия, административна сграда и жилищна сграда

гр. Драгоман

Производствена база за метални изделия, административно – битова сграда и общежитие – жилищна сграда за персонала - 2014 г., гр. Драгоман
Инвеститор: "ДФ Имобилиен" ЕООД
Гл. Изпълнител и проектиране по всички части - "Металстрой АМС" ООД


Обратно