Производствено - складов корпус "Лавина"

гр. Крън

Производствено - складов корпус "Лавина" - 2013г., гр. Крън, общ. Казанлък
Инвеститор: "Суперабразив" ЕООД
Гл. Изпълнител и проектиране по всички части - "Металстрой АМС" ООД


Обратно