Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина

гр. София

Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина - 2013г., гр. София
Инвеститор: "РУА България" ЕООД
Гл. Изпълнител и проектиране част "Конструктивна" - "Металстрой АМС" ООД


Обратно