Видео: Монтаж метална конструкция на Спортна зала - покрит колодрум, гр. Пловдив

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Видео: Начало на IIетап - завършване на "Груб строеж" на Спортна зала - покрит колодрум, гр. Пловдив

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Не можеш да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да ходиш при тях.

Мечо Пух

Тайната на успеха е да знаеш нещо, което никой друг не знае.

Аристотел Онасис

Ако искате да създадете нещо, трябва да сте нещо.

Йохан Волфганг фон Гьоте

Ако си построил замъци във въздуха, това не означава, че си работил напразно; те са точно там където трябва да бъдат – просто изгради основите под тях.

Хенри Дейвид Торо

Опитът е дете на мисълта, мисълта е дете на действието.

Бенджамин Дизраели

Метални Конструкции

Добре дошли,

„Металстрой АМС” ООД е строителна компания, основана през 2001 год. и започва своята дейност като изпълнител на стоманени сгради и метални конструкции. В момента изпълняваме пълен инженеринг на сгради за нежилищния сектор:

  • производствени сгради и складове
  • супермаркети и търговски центрове
  • селскостопански сгради
  • автосервизи и гаражи
  • спортни зали
  • обществени и жилищни сгради

Пълният инженеринг, който предлагаме, включва консултации, проучване, проектиране и строителство до ключ

Фирмата е изградила над 80 обекта през годините, като при повечето от тях е била главен изпълнител.


Ние не изпълняваме само традиционно строителство или метални конструкции, а сме специализирани в управлението на проекти с висока сложност.

Имаме дългогодишен опит в проектирането, производството и монтажа на стоманени сгради с премостване до 100м. и тежки за изпълнение метални конструкции, които изискват нестандартни решения.

Имаме индивидуален и гъвкав подход към всеки обект и клиент като се опитваме да предложим най-доброто съотношение цена/качество/срок. За нас фиксирането на бюджета на ранен етап и запазването му по време на строителството е приоритет.
Екипът ни е с богат опит в проектирането и строителството на метални конструкции, като голяма част от него работят във фирмата от създаването и.

Изградихме дългогодишни партньорства с клиенти, за които сме построили повече от една сграда.

Фирмата е сертифицирана с най-високата първа категория в Камарата на строителите и разполага със собствена база за производство на метални конструкции. 

 

Нека направим нашата сграда основна част от Вашия успех в бизнеса!

 

 

Новина - 3 май 2017г.

 

 

Процедура за избор на изпълнител - 7 декември 2017г.

Процедура за избор на изпълнител , съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. , с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване, свързано със създаване на нови работни места, както следва: Кофражен комплект за колони, фундаменти и стена - система с олекотени кофражни елементи - възможност за работа без кран в рамките“.

Процедурата се изпълнява в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.003-3164-С01, Нова работа в "Металстрой АМС" ООД

Публична покана номер 1/ 07.12.2017г. и документация: 

--Oбразец на проекто договор_160_2017.pdf.

--Изисквания към офертите.pdf

--Методика за оценка_2017.pdf

--Примерен Образец на декларация на кандидата _160pdf.

--Примерен Образец на оферта_160.pdf

--Публична покана_Металстой_2017.pdf

--Техническа спецификация_2017.pdf

--Справка-декларация_образец_2017.pdf

--Списък_образец_2017.pdf